/
Kadra

nasza kadra

Edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Wolska-Bednarek – wychowawca klas I
Pamela Juraszek – pomoc wychowawcy,
Monika Rogowska – pomoc wychowawcy
Monika Szubert – wychowawca klasy I
Paulina Tokarska – pomoc wychowawcy
Urszula Księzka – wychowawca klasy II
Ewelina Węglarska – wychowawca klasy III
Monika Radziszewska – wychowawca klasy II
Karolina Midel – pomoc wychowawcy,
Klaudia Ośmiałowska – oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagajacy, terapeuta gimnastyki korekcyjnej,
Anna Ciesielska – wychowawca klasy III, nauczyciel języka angielskiego
Maja Dróżdż – nauczyciel języka angielskiego
Anna Rzeźnik – nauczyciel j. angielskiego
Anna Paradecka – oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający,
Marta Kowalska – z-ca dyrektora, oligofrenopedagog, pedagog szkolny, logopeda, terapeuta, koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
Marta Bułacińska – nauczyciel religii
Aleksandra Bańkowska – wychowawca klasy III
Natalia Paszta – nauczyciel języka angielskiego 
Ewelina Kumidaj – pomoc wychowawcy 

dyrekcja i nauczyciele

Patrycja Urbańska – dyrektor szkoły, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy,
Marta Kowalska – z-ca dyrektora, oligofrenopedagog, pedagog szkolny, logopeda, terapeuta, koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
Marta Kaleta – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy V,
Karolina Stępień – oligofrenopedagog, wychowawca klasy IV
Maja Dróżdż – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy IV
Anna Dębska – wychowawca klasy VI, nauczyciel WOS-u, nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog,
Marta Skrobek – wychowawca klasy VIII, nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog,
Anita Majchrzak – nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog,
Marta Ostaszewska –  nauczyciel wspomagający, terapeuta,
Marlena Roszkowska – wychowawca klasy VII, nauczyciel historii
Katarzyna Mikołajczyk – nauczyciel języka polskiego
Agnieszka Orłowska – nauczyciel matematyki,
Elżbieta Musiał – nauczyciel matematyki,
Aleksandra Duda – nauczyciel matematyki, chemii,
Grażyna Kulbat – nauczyciel biologii, fizyki,
Anna Sandelewska – nauczyciel plastyki
Karolina Sarleja – nauczyciel techniki, informatyki,
Anna Strzopa-Machulska – nauczyciel historii
Dorota Lipowska-Malec nauczyciel geografii
Jolanta Gromek – logopeda,
Anna Pawłowicz – neurologopeda, logopeda,
Jolanta Trojanowska – nauczyciel muzyki,
Katarzyna Trawińska – nauczyciel religii,
Marta Bułacińska – nauczyciel religii,
Iwona Przewoźnik – nauczyciel EDB, Doradztwa zawodowego,
Dominika Patek – nauczyciel przyrody
Witold Sienkiewicz – asystent ucznia,
Jakub Mikułowski – nauczyciel języka angielskiego
Karina Szymańska – pomoc wychowawcy 
Marta Szenklewska – pomoc wychowawcy